Tutustumistarjous
uusille asiakkaille

kokeile kuukausi, nyt vain 14,90 €

i

Sopimusehdot ja yksityisyyden suojaus

Ennen kuin jatkat maksamaan luethan tilaus- ja sopimusehdot, sekä tietosuoja- ja rekisteriselosteet.

Maksaminen onnistuu helposti verkkomaksulla EasyWash -palvelussa. Voit tulla pesettämään autosi vaikka samantien, onnistuneen maksutapahtuman jälkeen.

Aktivoi kokeilu EasyWash -palvelussa:

Kokeile kuukausi hintaan 14,90 €

Nyt voit kokeilla kuukausisopimusta puoli ilmaiseksi!

Uusille asiakkaille tutustumistarjous, ensimmäisen kuukauden kokeilu hintaan 14,90 €. Ensimmäisen kuukauden jälkeen tilaus jatkuu normaali hintaisena, eli edullisesti kuukausi kerrallaan 29,90 €.

Tutustumistarjous on voimassa rajoitetun ajan.

 

Kuukausisopimus sisältää

Pese ja imuroi autoasi rajattomasti. Pesukertojen määrää sopimusjaksolle ei ole rajoitettu, vaan voit pestä autoasi niin usein kuin haluat. Imurit ovat myös käytössä  rajattomasti.

Pesusopimuksen pesuohjelma sisältää:

  • Esipesuaine
  • Korkeapainepesu
  • Tuplapehmoharjaus
  • Vannepesu, harjallinen
  • Huuhteluvaha
  • Tehokuivaus
Tilaus- ja sopimusehdot

Kuukausisopimus on autokohtainen ja tunnistaminen tapahtuu automaattisesti rekisterikilven perusteella pesuun ajaessasi.

Kuukausisopimus on voimassa 30 päivää ostohetkestä, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti seuraavat 30 päivää, ellei sopimusta päätetä viimeistään kolmea (3) päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua.

Pesusopimuksen päättäminen tehdään EasyWash-sovelluksessa, kohdasta Minun pesuni. Pitämällä sovellus puhelimessa, voit ostaa kertapesuja vaivattomasti sekä ottaa palvelun helposti uudelleen käyttöön myöhemmin. Tarvittaessa asiakaspalvelumme auttaa kaikissa sopimukseen liittyvissä asioissa.

Sopimus ei ole taksiautoilijoille. Taksiautoilijoille tarjoamme edullista taksi-sopimusta. Lisätietoja ja taksi-sopimuksen tilaukset onnistuu ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme, tai tulemalla käymään paikanpäällä pesulan toimistossa.

Maksukortin tai yhteystietojen tietojen muuttuessa, tulee muuttuneet tiedot päivittää ajantasaisiksi maksupalvelussa tai ottamalla yhteyttä PesuParonin asiakaspalveluun 0440 773 203 tai info@pesuparoni.fi

PesuParonilla on oikeus muuttaa kuukausisopimuksen hintaa ja ehtoja liiketoimintaympäristön olosuhdemuutoksista johtuvista syistä meneillään olevan sopimuskauden päättymisestä lukien. Mahdolliset muutokset ilmoitetaan viimeistään 14 päivää ennen kuin muutos astuu voimaan.

 

Maksutavat

Nopein vaihtoehto tehdä pesusopimus tai ostaa kertapesu on maksaa se yleisimmillä pankki- tai luottokorteilla EasyWash-sovelluksessa. Yrityksille teemme mielellämme pesutarjouksen. Tarjouksen voi kysyä sähköpostitse info@pesuparoni.fi

Kertapesut voi maksaa myös yleisimmillä pankki- tai luottokorteilla autopesulalla maksuautomaattiin tai PesuParonin toimistolla.

Peruutusoikeus ja palautus ehdot

Pesusopimuksen päättäminen tehdään EasyWash-sovelluksessa, kohdasta Minun pesuni. Sopimuksen voi myös irtisanoa kirjallisesti PesuParonille.

Kuukausisopimus on voimassa 30 päivää ostohetkestä, jonka jälkeen sopimus jatkuu automaattisesti seuraavat 30 päivää, ellei sopimusta päätetä viimeistään kolmea (3) päivää ennen seuraavan sopimuskauden alkua. 

Ota meihin yhteyttä, jos haluat peruuttaa, irtisanoa tai purkaa sopimuksen, reklamoida tuotteesta tai palvelusta tai sinulla on kysyttävää. Helpoiten yhteydenotto onnistuu sähköpostilla info@pesuparoni.fi tai puhelimitse 0440 773 203

  • Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan (www.kuluttajariita.fi) ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).
Tietosuoja- ja rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n ja 24 §:n mukainen tietosuoja- ja rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
Polttis Oy, myöhemmin Pesu Paroni
Koivistontie 2A
07830 Pukaro  
Y-tunnus 2252536-9

YHTEYSHENKILÖ
Hannu Kohtaniemi

SÄHKÖPOSTIOSOITE:
info@pesuparoni.fi

PUHELINNUMERO:
0440 773203

REKISTERIN NIMI
PesuParonin asiakasrekisteri.

TIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS
Tietojen käyttötarkoituksena on Pesu Paronin  ylläpitämän verkkokaupan asiakassuhteen hoito, asiakasrekisterin ylläpitäminen, tiedonvälitys ja markkinointi sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Asiakas voi kieltäytyä vastaanottamasta sähköpostimarkkinointia klikkaamalla sähköpostikirjeen alalaidassa olevaa poistolinkkiä tai ilmoittamalla asiasta asiakaspalveluumme. Tietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Rekisteriin sisältyviä henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (jäljempänä myös ”GDPR”) mukaiset perusteet:
– rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
– käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (GDPR 6 art. 1.b);
– käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f).

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn henkilön ja rekisterinpitäjän välillä olevaan merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka on seurausta siitä, että rekisteröity on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ
Rekisteri sisältää tietoja Pesu Paronin autopesulan asiakkuuksista, tilauksista, sekä rekisteröityneistä yrityksistä ja henkilöistä (yrityksen nimi ja ALV-tunnus, henkilön nimi ja sähköpostiosoite, posti- ja laskutusosoite sekä puhelinnumero).

KUVAUS REKISTERÖITYIHIN LIITTYVISTÄ TIEDOISTA
Henkilörekisteriin tallennettavat tiedot ovat käyttäjien itsensä Pesu Paroni:lle rekisteröitymisen yhteydessä antamia tietoja tai EasyWash –palvelun myyjän asiakkaan suostumuksella rekisteriin toimittamia tietoja.

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisteröidyistä seuraavia tietoja:
henkilön nimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite), asiakkuuden ja/tai asiallisen yhteyden alkamis- ja päättymisajankohta sekä -tapa, suoramarkkinointiluvat ja –kiellot, sähköisten palveluiden ja sisältöjen hyödyntämistä koskevat tiedot (esim. uutiskirjeiden tilaaminen), rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot (esim. IP-osoite, selain, selainversio, sivu, jolta rekisteröity on siirtynyt sivuillemme) sekä rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet ja niihin liittyvät tiedot,markkinointiin liittyvät tiedot, asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tiedot, edellä yksilöityjen tietojen muutostiedot,

REKISTERÖIDYN OIKEUDET
Rekisteröity henkilö voi käyttää Henkilötietolain mukaista tarkastusoikeuttaan esittämällä tätä tarkoittava pyyntö Polttis Oy:lle omakätisesti allekirjoitetussa asiakirjassa. Polttis Oy oikaisee, täydentää ja poistaa tarvittaessa oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn perustellusta vaatimuksesta rekisterissä olevan virheellisen, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon. Lisäksi rekisteröityneellä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta tietojaan suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin (tarkastusoikeus)
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja Pesu Paronin asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein. Tarkastusoikeuden käyttäminen on maksutonta kerran vuodessa.

Rekisteröidyn oikeus vaatia tiedon oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista
Rekisteröity voi tehdä tietojensa korjauspyyntö tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Rekisteröidyllä on myös oikeus vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan henkilötietojensa käsittelyä esimerkiksi siinä tilanteessa, kun rekisteröity odottaa vastausta tietojensa oikaisemista tai poistamista koskevaan pyyntöön.

Rekisteröidyn oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut asiakasrekisteriin tietoja, joita käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen tai toimeksiannon nojalla, rekisteröidyllä on oikeus saada tällaiset tiedot itselleen pääsääntöisesti koneluettavassa muodossa ja oikeus siirtää nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisteröidyn oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos rekisterinpitäjä ei ole noudattanut toiminnassaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Muut oikeudet
– Mikäli henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumukseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa ilmoittamalla tästä PEsu Paroni:lle tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.
– Rekisteröity voi antaa pesu paroni:lle suoramarkkinointia koskevia suostumuksia tai kieltoja.
– Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

REKISTERIN LUOTTAMUKSELLISUUS, SÄILYTYS JA SUOJAUS
Tietoja säilytetään palveluntarjoajiemme palvelimilla sekä tietokoneilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Huolehdimme siitä, että käsittely täyttää sovellettavan lainsäädännön vaatimukset ja suojatoimet, joilla pyritään estämään henkilötietojen vahingossa tapahtuva tai lainvastainen tuhoaminen, hävittäminen, muuttaminen, luvaton luovuttaminen taikka luvaton pääsy tietoihin.

Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina ja pääsy niihin on rajattu vain työssään tietoja tarvitseville henkilöille. Sitoudumme myös olemaan luovuttamatta ja paljastamatta henkilötietoja muille kuin sellaisille työntekijöille tai muille henkilöille (ml. mahdolliset alihankkijat), joiden on tarpeen tuntea kyseinen tieto sovittua tarkoitusta varten ja jotka ovat palvelu- tai muiden sopimustensa perusteella taikka lakisääteisesti velvollisia pitämään tiedon luottamuksellisena. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

Verkkokaupassamme on käytössä myös SSL-salaus, joka suojaa liikenteen sivuston palvelimen ja kävijän selaimen välillä. Näin varmistamme, ettei ulkopuolinen taho todennäköisesti pysty pääsemään käsiksi esimerkiksi sivuston käyttäjän tunnuksiin tai asiakastietoihin, joita sivustolle syötetään esimerkiksi lomakkeisiin. Myös lomakkeiden lähetys tapahtuu suojatusti.

Pesu Paroni säilyttää henkilötietoja asiakasrekisterissä, kunnes rekisteröidyn ja Pesu Paronin välisen asiakassuhteen voidaan katsoa päättyneen.

EVÄSTEET
Käytämme evästeitä web-sivustomme käytön helpottamiseksi. Evästeet ovat yleisesti sivustoilla käytössä olevia tiedostoja, jotka selain tallentaa koneen kiintolevylle, jotta web-sivustoamme voidaan käyttää. Käytämme evästeitä, jotta saisimme paremman kuvan siitä, kuinka web-sivustoamme käytetään. Evästeiden avulla voimme myös parantaa käytettävyyttä. Evästeet kertovat esimerkiksi, onko käyttäjä vieraillut sivuillamme aiemmin, vai onko kyseessä uusi käyttäjä. Käyttämiimme evästeisiin ei tallennu henkilötietoja, eikä muita sellaisia tietoja, joiden perusteella käyttäjä voitaisiin jäljittää tai tunnistaa. Jos et halua vastaanottaa evästeitä, muuta Internet-selaimen asetuksia niin, että kaikki evästeet poistetaan koneen kovalevyltä, kaikki evästeet estetään tai evästeen mahdollisesta tallentamisesta varoitetaan.